Leeuwarden has 3 universities:

  • NHL Hogeschool
  • Stenden
  • Van Hall Larenstein