Leeuwarden has 2 Universities: 

NHL Stenden, and Van Hall Larenstein.